Július - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

A projekt rövid bemutatása

 

A projekt általános célja egy olyan átfogó, az ország egészét lefedő tájérték-kataszter elkészítése (TÉKA), amely hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez. A projekt konkrét célja a tájérték kataszter módszertani megalapozása, adatbázis kialakítása, működési keret-rendszerének megteremtése, fenntartása és működtetése, terepi felmérések szervezése. A természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi törvény hatálya alá eső objektumok mellett még számos olyan tájérték található az országban, amely országos szinten nem kiemelkedő jelentőségű, de mindenképpen fontos eleme a tájnak, a helyi értékeknek, hagyománynak, környezettudatnak. Az eddigi felmérések azt mutatják, hogy ezeknek a nem védett tájérté-keknek a száma jelentősen meghaladja védett értékek nagyságát, ugyanakkor az is tapasz-talható, hogy számuk a megváltozó gazdasági környezet, életmód és védelem hiánya miatt rohamosan csökken.

A projekt keretében célul tűztük ki egy egységes, az egész országra kiterjedő on-line kataszter létrehozását. A létrehozandó táji érték kataszter nemcsak integrálná a kulturális és természeti értékek meglévő adatait, hanem új terepi felmérések révén valamint a civil társadalom aktív részvételével ki is egészítené a hiányzó adatokat.

Az adatbázis megalapozásához egy az érintettekkel egyeztetett rendszertervet és működtetési, fenntartási koncepciót dolgozunk ki. A rövid távú cél mellette a projekt hosszú távú, közvetett célja, hogy megteremtse egy olyan szélesebb együttműködés kereteit a szakmák érintett képviselői, a civilek, helyi lakosok között, amelynek révén folyamatosan biztosíthatóvá válna a tájértékek adatainak gyűjtése, rendszerezése, szolgáltatása, publikálá-sa és ezáltal maga a tájvédelem, kulturális örökségvédelem nagyobb

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.